truk

OETNUDIGINGE NOUWS VUUR DE SJLAOJKUTTE  
1febr

Berich vaan de Preens

Allerbeste Groesselder Sjlaojkutte,

Ik kal beter in het Gruisselts dan dat ik het schrijf, dus vandaar maar even zo.

Ik mag al trukloore op een fantastisch vastelaavensjaar 2012,mede tot stand gebracht dankzij de inzet en spontaniteit van vele trouwe leden (Kutte) van onze prachtige
vereniging.
Daarvoor alvast allemaal hartelijk dank!!!
Ook een speciaal woord van dank aan onze charmante "Tanz-Marietgjen ( Ruud & Gus TOP!), die mij tijdens de optocht op
formidabele wijze recht (en stijf) hebben gehouden.

Natuurlijk wil ik mijn Hoeg Adjudaante Cor , Fransje en Janneke ( Hoege Secondaant) in deze niet vergeten! Jongens hartelijk dank!
Zij hebben mij immers de mogelijkheid geboden om Preens te mogen zijn van deze geweldige Caarnavalsclub.
Cor je zult altijd bij ons zijn !!!

Helaas is voor mij bijna het Benkelik Momint aangebroken om de scepter door te geven (of te houden) en daarom hoop ik dat we a.s. zondag
in groten getale acte de presence zullen geven op de Hierezitting van Preens Veus d'n 1e.

Ik hoop dat jullie je zjus zoe good geamuseerd hebben als ik en laot v'r os nog ene gooje drop dreenke !!!
Ik wens onze nouwe preens alvast veel succes en plezeer met de gaanse Kutzooi!

ALAAF ALAAF ALAAF !!!!
of ien de weurd van de Majoor; BETAANK,BETAANK, BETAANK !!!!

Preens Jop d'n 1e

N.B.

Janneke, zorg jij Zondag voor een drekstuut vol buttons?, want ik wil nog een aantal mensen decoreren ien os Hoesorde, vooraleer ik moet opsodemieteren

Beste Sjlaojkutte,

Ut es tot noe toûw nog errig rustig verlope.

Ut wurd tiet dat get lève ien de broûwery kump.(ich bedoel daomêt neet bie Wiet).
De buttons zien klaor. Dier kens ze koeme aofhoele. Probeer get euro's hie vuur te vange. Ich heb get noûw mutse gemak, vuur deginnege dei ze kwiet zien. Man probeert nog get sjerpe te sjtikke, meh dat geit lestig.
De website es wir ien de loch en aongepas.

En noe?
Zoondig es de hierezitting get wat vuur noet euversjloen. Weh gèit met. Laot get weite: kerteer vuur elf bie Janneke.
Frans van Door heit veurgesjelt um oonder de hierezitting de zweiters(ze besjtoen 55 jaor) naomes os un deens aon te beje. Vuur welle met get sjlaojkutte un diner verzörge vuur max 10 persoene. Dizze diner wurd bie Ley op maondig vuur d'n optoch geserveert. Deginnege dei ut mieste vuur dizze deens beujt hèt um vuur zyng kloete.
Na aofloüp van de zitting welle vuur probeere unne nouwe preens bie Ley oet te rope. Eudem zal dit gedeilte op zich nëme.
Vriedig 1 fibberwarie gief de preens un bal. Weh gèit met??? Aonmelle bie Janneke. Zaoterdig 2 fibberwarie jaorvergadering.
Den agenda hievuur gèit Toon ien Ehrwald de aander wëk opsjtelle. Daan sjprëke vuur de res.

Es soms enne get vuur d'n optoch wêt laot os dit daan hure.

Naomes michzelf, Adie